TabFAQ 

TabFAQ, wersja 0.1.
Jak czytać tabulatury?
Autor: www.szczepanik.org
Modyfikacja: 17.08.2002


Spis treści:
1. Co to jest tabulatura
2. Czego dowiem się z tabulatury
3. Czego nie dowiem się z tabulatury
4. Czytanie tabulatury
5. Artykulacje i inne oznaczenia


1. Co to jest tabulatura
Tabulatura jest to sposób/format zapisu muzyki wykonywanej na gitarze lub na basie. "Język" tabulatury składa się jedynie ze znaków, w przeciwieństwie do zwykłego zapisu nutowego w tzw. tab'ach nie są używane żadne symbole.

2. Czego dowiem się z tabulatury
Z treści tabulatury wyczytamy, na którym progu należy przykryć daną strunę, w jakiej kolejności uderzać w struny, jakiej techniki użyć przy wydawaniu jednego, bądź serii dźwięków. Z tabulatury możemy również wyczytać, w którym miejscu zastosować dłuższą przerwę (jednak nie sprecyzuje ona jak długą).
W zależności od autora tabulatury możemy (a nawet powinniśmy) również się dowiedzieć w jakim stroju gitary powinno się grać dany utwór (jeżeli nie jest to podane przyjmujemy, iż należy to grać w standardowym stroju). Niektórzy również zamieszczają dodatkowe komentarze informujące nas, np. o tempie, użytym efekcie w danym kawałku, sposobie kostkowania, itp.

3. Czego nie dowiem się z tabulatury
Z tabulatury nie wyczytamy długości brzmienia dźwięku, możemy jednak się dowiedzieć z tabulatury, który dźwięk powinien wybrzmieć dłużej (bez sprecyzowania długości trwania).
Z zasady nie dowiemy się również, którą strunę przykrywać, którym palcem oraz w jaki sposób kostkować (góra, dół). Chociaż niektórzy autorzy zamieszczają informacje na ten temat to jednak zdarza się to przeważnie w tabulaturach służących do nauki "prawidłowego" grania na instrumencie.

4. Czytanie tabulatury
Czytanie tabulatury jest rzeczą dziecinnie prostą. Wielu ludzi po raz pierwszy patrząc na tabulatury z przerażeniem stwierdza, że są to jakieś niezrozumiałe zapisy, w rzeczywistości jest całkiem odwrotnie.
Sześć poziomych linii w tabulaturze (ilość linii uzależniona od ilości strun w instrumencie) to nic innego jak reprezentacja strun gitary. Od dołu struny basowe (najgrubsze), na górze wiolinowe (najcieńsze). Najczęściej na początku tabulatury przy każdej linii znajdziemy nazwę struny (z tego możemy również wywnioskować sposób nastrojenia instrumentu).

e|-------------------|
H|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykładowa tabulatura.

Na poziomych liniach nałożone są liczby oraz w niektórych przypadkach znaki specjalne. Liczby są to numery progów, które mają być przykryte zaś znaki to oznaczenie techniki gry.

e|-------------------|
H|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|--2----------------|
E|-------------------|
Przykład. Uderzamy w przykrytą na drugim progu strunę A.

e|---------------------|
H|---------------------|
G|------4--------------|
D|----4---4------------|
A|--2------------------|
E|---------------------|
Przykład. Uderzamy w przykrytą na drugim progu strunę A, następnie na 4 w D, na 4 w G i ponownie na 4 w G.

e|--2----------------|
H|--3----------------|
G|--2----------------|
D|--0----------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykład. Uderzamy jednocześnie w trzy struny (e, H, G, D) przytrzymując każdą na podanym progu (struny D nie przykrywamy, ale uderzamy w nią). W ten sposób gramy akord D.

Jeżeli na danej strunie znajdziemy liczbę 0 to znaczy, że nie przykrywamy tej struny na żadnym progu, ale kostkujemy ją.

Odstępy pomiędzy poszczególnymi numerami progów mogą informują nas o szybkości występowania kolejnych dźwięków po sobie (nie podają nam konkretnych wartości).

4. Artykulacje i inne oznaczenia
W tabulaturze spotkać możemy również inne oznaczenia będące zapisem użytych technik artykulacyjnych.

p - pull off
e|-------------------|
H|-------------------|
G|--3p2--------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykrywamy strunę G na trzecim i drugim progu. Uderzamy w strunę, podczas trwania dźwięku zabieramy palec z trzeciego progu (pozostawiając przykryty drugi prób).

h - hammer on
e|-------------------|
H|-------------------|
G|--2p3--------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykrywamy strunę G na drugim progu. Uderzamy w nią, podczas trwania dźwięku przykrywamy tą samą strunę na trzecim progu. Musimy zrobić to odpowiednio mocno, aby w rezultacie uzyskać drugi dźwięk.

/ - slide up, \ - slide down (ślizg)
e|-------------------|
H|-------------------|
G|--3\12------12/3---|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykrywamy strunę G na trzecim progu. Uderzamy w nią. Podczas trwania dźwięku przesuwamy przyciśnięty palec do podstrunnicy z trzeciego progu w dół gryfu aż dotrzemy do dwunastego progu gdzie się zatrzymujemy.
W drugim przykładzie "zjeżdżamy" z progu dwunastego do trzeciego.

^ - bend (podciągnięcie)
e|-------------------|
H|--7^9--------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykrywamy strunę H na siódmym progu. Uderzamy w nią. Podczas trwania dźwięku przesuwamy ją w poprzek gryfu (w górę, w dół) tak aby uzyskać dźwięk z progu dziewiątego.

~ - vibrato
e|-------------------|
H|--12~--------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
Przykrywamy strunę H na dwunastym progu. Uderzamy w nią. Podczas trwania dźwięku podciągamy lekko strunę do góry i na dół powtarzając to kilka razy dosyć szybko.

x - palm muted, muffled string (tłumienie lewą ręką)
e|-------------------|
H|-------------------|
G|-------------------|
D|--x----------------|
A|--x----------------|
E|--x----------------|
Lewą rękę kładziemy na trzech pierwszych strunach basowych, w dowolnym miejscu. Nie dociskamy strun do progu jedynie lekko przykrywamy. Prawą ręką uderzamy w struny.

x - palm muted (tłumienie prawą ręką)
  pm___________
e|-------------------|
H|-------------------|
G|-------------------|
D|--5-5-5-5-5-5------|
A|--5-5-5-5-5-5------|
E|--3-3-3-3-3-3------|
Przykrywamy struny według tabulatury. Prawą ręką przykrywamy struny przy mostku i uderzamy kostką (piórkiem) w struny.


WeselnaFlota.pl :: samochody ślubne
auto do ślubu, fotografia weselna.